FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विवरण संकलनका लागि समन्वय गर्ने सम्बन्धमा । (वडा कार्यालयहुरु सबै )

सम्वन्धित  विध्यालय हरुले आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरि फारम लिनुभइ विवरण यथाशिर्घ गाउँपालिका पठाउनुहुन अनुरोध .

Pages