FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मेडिकल सामानहरुको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

८०/८१ 03/28/2024 - 12:11

Invitation of Bid

८०/८१ 12/11/2023 - 11:32

बोलपत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

८०/८१ 11/03/2023 - 10:55

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

८०/८१ 10/31/2023 - 12:01

यस कार्यालयबाट मिति २०८०।०५।२४ गते प्रकाशित बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचनामा With VAT, PS and Contingencies हुनुपर्नेमा Without VAT भएको तथा last date of Purchase of Bids मिति फरक पर्न आएकाले सच्चाई यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

८०/८१ 09/29/2023 - 20:20

Invitation of Bids

८०/८१ 09/10/2023 - 08:40

Invitation Of Bids

८०/८१ 08/27/2023 - 10:10

बोल पत्र स्विकृतिको आशयको सूचना

७९-८० 03/09/2023 - 16:50

औषधि खरिदकाे दोश्रो पटक बोलपत्र आव्ह्यान सम्बन्धि सूचना

७९-८० 02/17/2023 - 11:48

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

७९-८० 02/08/2023 - 16:38

Pages

जानकारी