FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक स्वत: प्रकाशन (माग देखि चैत्र ) ७९-८० 04/27/2023 - 13:21 PDF icon proactive disclosure.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको क्षमता विकास कार्य योजना ७९-८० 12/22/2022 - 16:08 PDF icon दुप्चेस्वर गाउँपालिकाको क्षमता विकास कार्ययोजना.pdf
कार्यपालिका सदस्य २०७९ ७८-७९ 08/30/2022 - 22:37 PDF icon कार्यपालिका सदस्य २०७९.pdf
गाउँसभा सदस्य २०७९ ७८-७९ 08/30/2022 - 22:36 PDF icon गाउँसभा सदस्य २०७९.pdf
गाउँसभा सदस्य २०७४ ७३/७४ 08/30/2022 - 22:30 PDF icon गाउँसभा सदस्य २०७४.pdf
कार्यपालिका सदस्य २०७४ ७३/७४ 08/30/2022 - 22:27 PDF icon कार्यपालिका सदस्य २०७४.pdf
सवारी साधनको विवरण । ७८-७९ 04/04/2022 - 15:48 PDF icon आ.व.७८-७९20220404_15405221.pdf
दुप्चे्श्वर गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आर्थिक तथा सामाजिक कारणले जोखिममा परेका घरधुरिहरुको तथ्यांक विवरण ७८-७९ 09/10/2021 - 13:07 PDF icon Dupcheshwor Vulnerability Assessment Report objective and Methodology.pdf, PDF icon LNOBs data of Dupcheshwor.pdf
आ व ७७-७८ को खर्चको विवरण ७९-८० 08/19/2021 - 12:15 PDF icon आ व ७७-७८ को खर्चको विवरण.pdf
आ. व. २०७७/७८ को प्र.रो.का को प्राथमिकताक्रम सूची । ७७/७८ 12/02/2020 - 15:12 PDF icon priority_list_2020_dupcheshwor.pdf

Pages