FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुप्चेश्वर गा.पा एफ.एम. रडियो संचालन कार्यविधि- २०७५ ७५/७६ 03/28/2023 - 15:44 PDF icon दुप्चेश्वर गा.पा एफ.एम. रडियो संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन -२०७४ ७४/७५ 03/28/2023 - 15:42 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि- २०७५ ७५/७६ 03/28/2023 - 15:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवासायी इजाजतपत्र दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि- २०७५ ७५/७६ 03/28/2023 - 15:37 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवासायी इजाजतपत्र दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि, २०७५.pdf
बालक्लव तथा बाल कल्ब संञ्जाल संचालन निर्देशिका-२०७५ ७५/७६ 03/28/2023 - 15:30 PDF icon बालक्लव तथा बाल कल्ब संञ्जाल संचालन निर्देशिका, २०७५.pdf
शिक्षा नियमावलि २०७४ ७९-८० 03/09/2023 - 15:35 PDF icon शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधी २०७७ ७७/७८ 02/15/2023 - 18:06 PDF icon guideline _GBV_Dupcheshwor.pdf
लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण नीति २०७७ ७७/७८ 02/15/2023 - 18:05 PDF icon GESI Policy_Dupcheshwor_ 2077.pdf
बिरामीको उपचार को लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९-८० 12/18/2022 - 16:07 PDF icon बिरामीको उपचार को लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७९ ७९-८० 12/05/2022 - 12:51 PDF icon दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका,२०७९.pdf

Pages

जानकारी